Quality System Managment and Assistance

Quality System Managment and Assistance

AQAP, ISO 16949, ISO 9000 and ISO 14000 standards in relation to the Quality Management

Mevcut sistemlerin optimizasyonunu sağlamak ve sürdürülebilir bir sistem olarak faaliyetlerine devam edebilmesini sağlama bizim işimizdir.

Sınırların ortadan kalktığı ekonomik kulvarda salt teknolojik üstünlüğe sahip olmak yeterli sayılamaz. Şartlar da göz önünde bulundurulmalı, çalışanların deneyiminden faydalanılmalı ve müşteri memnuniyeti de sağlanmalıdır. Tüm bu koşulların sağlanıldığı bir kalite yönetim sürecini planlamak ve süreci yürütmek bizim işimizdir.